Locnummers

Recentelijk hebben een aantal maatwerk klussen mogen uitvoeren voor Bentink Modelspoor. Voor hun exclusieve serie van de VSM loc 50 3654-6 mochten wij etswerk leveren in de vorm van locnummer- en fabrieksschildjes.

 

 

Ook voor uw project

Graag maken wij ook voor uw project nummerschildjes. Neem hiervoor contact met ons op per mail.

Decals / opschriften

Ook decals / opschriften kunnen wij leveren, op maat voor uw project. Zo hebben wij samen met een aantal ander modelspoor-ondernemers bijgedragen aan de crowdfunding van de VSM S-CHR 3828

Alle foto’s en meer informatie over de projecten:  https://bentinkmodelspoor.nl/ 

Meer over de crowdfunding: https://stoomtrein.org/crowdfunding/?fbclid=IwAR39j_ZFO2Mm7_f6lh9kXPL7oYceiQKaggXtX-iSnH2o0d0-uNlu0v3DowQ 

Contact maatwerk decals en etswerk: info@crafftiq-models.com